top of page
Emerytura europejska
przygotowanie do emerytury

​EMERYTURA WEDŁUG PRZEPISÓW UE

Ogólnoeuropejski Indywidualny
Produkt Emerytalny

Zapewnij sobie dodatkowe źródło przyszłych dochodów dzięki standaryzowanemu produktowi emerytalnemu OIPE.

1
Inwestowanie od 50 zł

​Czym jest OIPE

OIPE (ang. PEPP) oznacza Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny. To standaryzowany europejski produkt emerytalny, nadzorowany przez organy krajowe oraz Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), którego celem jest zapewnienie dodatkowego dochodu na starość, obok emerytury państwowej oraz państwowych dodatkowych filarów. OIPE jest dobrowolne oraz możliwe do przeniesienia pomiędzy krajami UE.

Można powiedzieć, że to taka europejska emerytura.

Inwestowanie od 50 zł
Group 1000007186 (3).png
Inwestowanie od 50 zł

OIPE jest regulowane przez obowiązujące Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego (OIPE). Rozporządzenie to określa podstawowe cechy, takie jak zasady inwestowania, przejrzystość, prawo do zmiany dostawcy OIPE, koszty oraz rodzaje możliwości inwestycyjnych.

2
składka emerytalna
składka emerytalna

Dla kogo przeznaczone
jest OIPE

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny jest produktem indywidualnym, który każda osoba fizyczna mieszkająca w UE może wykorzystać do gromadzenia oszczędności. Nie jest związane z zatrudnieniem, a zatem osoby bezrobotne, przebywające na urlopie macierzyńskim lub studenci również mogą założyć OIPE. Jest ono całkowicie dobrowolne; każdy może przystąpić do niego samodzielnie i wpłacić środki do kwoty określonej rocznym limitem.

Oszczędzanie na emeryturę
3
4
Šťastný dôchodok_edited_edited.png

OIPE w Polsce

OIPE to jednolity program emerytalny, z którego może korzystać każdy mieszkaniec Unii Europejskiej. Jeżeli w Twoim kraju nie ma lokalnego dostawcy OIPE, możesz wykupić OIPE u dostawcy w innym kraju UE, jeśli zapewnia on możliwość oszczędzania na warunkach obowiązujących w Twoim miejscu zamieszkania.

 

Ustawa o OIPE, wzorowana na rodzimych IKE, weszła w życie w Polsce we wrześniu 2023 r. Umożliwia ona transfer środków z IKE do OIPE lub korzystanie z obu produktów równocześnie. Pierwsze OIPE na rynku polskim zostało uruchomione

25 października 2023 r. przez firmę Finax.

*Po spełnieniu warunków ustaw podatkowych. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości. Na wysokość emerytury mają wpływ przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu zamieszkania. Poszczególne kraje mogą również zapewnić dodatkowe korzyści poza jednolitymi dla całej UE parametrami produktów.
 
Więcej informacji na temat zasad OIPE oraz korzyści podatkowych w danym kraju można znaleźć na stronie internetowej krajowego regulatora.

Dlaczego warto oszczędzać w OIPE

Łatwe inwestowanie

Prostota

Jasne warunki, łatwe podejmowanie decyzji, prosta konfiguracja i bezproblemowe oszczędzanie.

Niskie ryzyko

Bezpieczeństwo

Obowiązek stosowania technik ograniczania ryzyka oraz możliwość objęcia gwarancjami zainwestowanych aktywów.

niskie koszty inwestowania

Opłaty maksymalnie

1% rocznie

nie zapłacisz z tytułu opłat więcej niż 1% wartości zarządzanych aktywów w skali roku.

Przejrzyste i jasne inwestowanie

Przejrzystość

Jesteś informowany o kosztach, strategii inwestycyjnej, ryzyku, zwrotach i świadczeniach emerytalnych.

Wszędzie w Unii Europejskiej

Mobilność

Możliwość pozostania u tego samego dostawcy OIPE nawet po zmianie miejsca zamieszkania na inny kraj UE.

Państwowe emerytury dają zaledwie pewną finansową bazę. Zwłaszcza w niepewnych czasach wysokiej inflacji, rosnącej liczby emerytów i spadającej liczby pracowników. OIPE, jako produkt długoterminowego oszczędzania na emeryturę, daje doskonałą okazję, by przejąć kontrolę nad wysokością swojej emerytury.

 

OIPE przynosi również pewną formę pewności legislacyjnej, dzięki jednolitym podstawowym zasadom. Niski pułap kosztów przyniesie większą, ogólnoeuropejską konkurencję wśród produktów finansowych, zwiększając ich efektywność, rozszerzając możliwość wyboru odpowiedniej strategii zgodnie z indywidualną tolerancją ryzyka, a także przynosząc wyższe emerytury.

Elastyczność

Twoje pieniądze pozostają Twoją własnością. W każdej chwili masz dostęp do zgromadzonych środków i możesz je wypłacić, a w momencie ewentualnej śmierci podlegają one dziedziczeniu zgodnie z Twoim życzeniem.

Bez podatku

Jeżeli zgodnie z ustawowym założeniem nie wycofasz środków przed emeryturą, możesz cieszyć się z korzyści podatkowych. Twoja inwestycja zostanie zwolniona z tzw. podatku Belki (od zysków kapitałowych)*

Limity i transfery

W ramach OIPE możesz inwestować środki do kwoty ograniczonej limitem na każdy rok kalendarzowy. Limit ten nie jest jednak zależny od limitu wpłat dla IKE i IKZE, a na konto OIPE możesz też przenieść środki zgromadzone dotychczas na IKE poza ustalonym limitem.

5

Kto może
dostarczać OIPE

Dostawcami OIPE mogą zostać instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa emerytalne, firmy inwestycyjne, firmy zarządzające aktywami lub zarządzający funduszami alternatywnymi. Według ankiety EIOPA, zainteresowanie świadczeniem OIPE wyraziło 21 podmiotów.

Pierwszą firmą posiadającą licencję na świadczenie usług OIPE jest 
firma inwestycyjna Finax, która działa na Słowacji, w Polsce, Chorwacji, Czechach i na Węgrzech.


Centralny rejestr dostawców OIPE:

https://pepp.eiopa.europa.eu/

OIPE Unii Europejskiej.png
6
Europejska Emerytura white.png

© 2022 All rights reserved Finax, o.c.p., a.s., Spółka akcyjna, Oddział w Polsce.

Mokotowska 1, 00-640 Warszawa Polska

bottom of page